Përgjegjësia shoqërore

Ne në Komtel e marrim seriozisht përgjegjësinë shoqërore dhe jemi kompani mike e SOS Fshatrave të Kosovës.