Teknologji e informacionit

Njësia e Teknologjisë Informative e Komtelit – ofron disenjin dhe zbatimin e sistemeve informatike për faturim, për procesim të prodhimit dhe për menaxhim të sistemeve elektro-energjetike, të sistemeve të ujësjellësit dhe të mbeturinave. Sot ne ofrojmë zhvillimin e zgjidhjeve softuerike për sisteme të mëdha të integruara informatike. Politika jonë e prodhimit cilësor ju siguron konsumatorëve tanë zgjidhje softuerike të cilësisë kulminante, në bazë të parimit “çelësi në dorë”, që bazohen në standarde industriale në të gjithë lëmenjtë e kompetencës, të koncipuara ashtu që ti plotësojnë më së miri kërkesat specifike të konsumatorit, duke zbatuar në arritjet më të reja teknologjike.

Teknologji e informacionit

Informohu për fushat tona të ekspertizës në teknologji të informacionit: