Partnerët dhe tekonologjitë

Komtel integron teknologji të ndryshme dhe bashkëpunon me një numër të madh të partnerëve në projektet e sistemeve të integruara.

Partnerët dhe Teknologjitë në Lëminë e Teknologjisë së Informacionit dhe Telekomunikacionit

 • Microsoft
 • HP
 • Palo Alto
 • HP,
 • IBM,
 • Lenovo,
 • Cisco,
 • APC by Schneider Electric,
 • Zebra
 • Lucky technology…

Në Komtel jemi të çertifikuar me një shumëllojshëri të kompetencave. Mes tjerash në:

 • C#
 • HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Ajax, Bootstrap
 • Win Form Applications, WPF, Asp.Net Web Forms, LINQ, MVC
 • Web Services, XML
 • Microsoft Reporting, Crystal Reports, Reporting Services
 • MS SQL Server, T-SQL,  SQLite
 • SharePoint Server 2013, SharePoint Foundation
 • Source Control:  MS Team Foundation