Astana Expo 2017 zyret, hoteli dhe qendra e kongresit

Projektimi i sistemeve speciale elektrike të ndërtesave të Expo 2017 në Astana

Në partneritet me Studio Altieri Italy

Projekti ka përfshirë hartimin e projektit kryesor dhe projektit zbatues të sistemeve në vijim:

  • sistemin e furnizimit dhe distribuimit të energjisë ,
  • Ndriçimin e përgjithshëm dhe special,
  • Tokëzimin dhe rrufepritësit
  • BMS
  • Alarmin dhe zbulimin e zjarrit
  • Kontrollin e qasjes, alarmin e thyerjes, intercom, CCTV, sistemet audio-vizuale, TV Sat, Master Clock

2014 – 2015