Spitali i Vushtrrisë – Implementimi i Sistemit të Menaxhimit të Ndërtesës (BMS)

Projekti ka përfshirë projektimin, furnizimin, montimin, leverimin, instalimin, konfigurimin, testimin dhe komisionimin e:

  • Pajisjeve për BMS,
  • Softuerit për BMS,
  • Paneleve për BMS.

Projekti është implementuar në 2016 – 2017.