Projektimi i elektrikës i ndërtesës së ARTINGut në Prishtinë

Projekti ka përfshirë hartimin e projektit zbatues të Sistemeve të furnizimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike dhe projektimin e Sistemeve speciale për ndërtesën 21-katëshe të ARTING (të ish fabrika FAZITA):

Sistemet elektrike:

 • Sistemi i furnizimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike,
 • Sistemi rezerv i furnizimit me energi elektrike,
 • Tokëzimi dhe rrufepritësi,
 • Ndriçimi i përgjithshëm,
 • Ndriçimi emergjent,

Sistemet Speciiale:

 • Rrjeta LAN dhe VOIP,
 • Sistemi i detaktimit të zjarrit dhe i alarmimit,
 • Sistemi i kontrollit të qasjes,
 • Sitemi i video-vëzhgimit dhe regjistrimit,
 • Interkomi,
 • BMS (sistemi i menaxhimit të ndërtesës),
 • Sistemi TV / SAT