Ekipi

Ekipi

  • 30 të punësuar
  • 20 specialista me diploma univerzitare nga lëmitë e analizës së biznesit, programimit, inxhinierë, menaxherë të financave,
  • 10 teknik dhe staf ndihmës

Vegim Gashi
Kryetari i bordit dhe Drejtor

Sylejman Bekteshi
Udhëheqës i Departmentit të Zhvillimit të Softuerit

Tomë Rodiqi
Udhëheqës i Zyrës për menaxhimin e projekteve dhe Menaxher i Cilësisë,

Nexhat Raifi
Udhëheqës i Departmentit të STIHL,

Migjen Hoxha
Udhëheqës i Departmentit të TI dhe Telekomit,

Bekim Batalli
Shitja dhe Marketingu

Vlora Hoxha
Administrata

Arben Lekaj
Departmenti i Inxhinieringut

Shqipe Krasniqi
Financa