Sistemet e video-vëzhgimit VVVM

Sistemi i video-vëzhgimit dhe video-menagjimit, projektimi i sistemit në konformitet me kërkesat e klientit dhe veçorive të objektit të vëzhgimit.

Projektimi, furnizimi, instalimi dhe konfigurimi i:

  • Kamerave dhe aksesorëve
  • Infrastrukturës telekomunikuese për sisteme VVVM
  • Furnizmin me energji elektrike nga rrjeti dhe furnizimi rezervë
  • Sisteme të teknologjisë së informacionit: serverët, storage dhe softuerët përkatës për video-menagjim.