Furnizimi bekap me energji

Komtel ofron zgjidhje komplete (dizajn, furnizim, instalim, automatizim, konfigurim, integrim në SCADA) të furnizimit me bekap të energjisë që përfshin:

  • Gen-Sets
  • Shpërndarës automatik të transferit (ATS)
  • Rregullatorë automatik të tensionit,
  • UPS

Furnizimi, Instalimi dhe Komisionimi i gjeneratorëve diesel

Projektimi, liferimi, instalimi, konfigurimi dhe komisionimi i 2 gjeneratorëve diesel për Industrinë e Metalit të Kosovës (IMK) në Ferizaj, Kosovë, 03/2016

Projektimi, liferimi, instalimi, konfigurimi dhe komisionimi i 2 gjeneratorëve diesel në nënstacionet Fierza dhe Vau i Dejës në Shqipëri për Koncar (Kroaci), 11/2013

Projektimi, liferimi, instalimi, konfigurimi dhe komisionimi i gjeneratorit diesel në nënstacionin Ferizaj 2 për Siemens (Germany), 2011

Projektimi, liferimi, instalimi, konfigurimi dhe komisionimi i 2 gjeneratorëve diesel në qendrat e kontrollit KOSTT SCADA (KCS dhe EKCS), 2011

Projektimi, liferimi, instalimi, konfigurimi dhe komisionimi i 2 gjeneratorëve diesel në nënstacionin e KOSTT (NS Peja 3 dhe NS Kosova A) për Siemens, 2010

Projektimi, liferimi, instalimi, konfigurimi dhe komisionimi i 6 gjeneratorëve diesel për 6 zyre të ICO-s në Kosovë, 2008 – 2010

Furnizimi dhe instalimi UPS (produkte të APC)

Industria e Metalit e Kosovës (IMK), furnizimi, instalimi dhe komisionimi i UPS (APC Symmetra PX 16kW All-In-One, Scalable to 48kW, 400V), 2015

BESA SECURITY,furnizimi, instalimi dhe komisionimi i APC Smart – UPS SRT 10000VA RM 230V, 2015

Kompania e sigurimeve SIGURIA, furnizimi, instalimi dhe komisionimi i UPS, 2015

Radio Televizioni i Kosovës (RTK), furnizimi, instalimi dhe komisionimi i UPS (APC Symetra PX32-48 KVA), 2014

Komisioni i Pavarur i Minierave dhe Mineraleve (KPMM), furnizimi, instalimi dhe komisionimi i UPS, 2014

IPKO Telecommunications, furnizimi, instalimi dhe komisionimi i UPS, APC Symetra, LX family), 2012

IPKO Telecommunications,furnizimi dhe instalimi i UPS APC (Power Module APC 4-16kva), 2011

ProCredit Bank (Prishtina), Liferimi i UPS (APC Smart-UPS RT 3000VA 230V), 2011

ProCredit Bank (Prishtina), Liferimi i UPS (40 APC Smart On-Line -UPS RT 2000VA 230V), 2010

Ministria e Punëve të Brendshme, liferimi dhe instalimi i UPS (APC Symmetra PX 80kW Scalable to 160kW, 400V w/ Integrated Modular Distribution including 16kW spare module), 2009