Fabrika e diamanteve Komdragmet, Yakutsk – Rusi

Komtel ka bërë zgjidhjen komplete turn-key të Sistemit të Menaxhimit të Ndërtesës (BMS) në Fabrikën e diamanteve “Komdragmet” në Yakutsk – Rusi:  Projektimin, prodhimin, instalimin dhe komisionimin e BMS duke përfshirë sistemin HVAC, ndriçimin, kontrollin e qasjes si dhe të zbulimit të zjarrit.

Teknologjia e përdorur: Sauter Controls, Esser

Projekt i implementuar gjatë vitit 2000