Qendra tregtare Astana – Kazakistan

Qendra e re tregtare CUM ndodhet në kryeqytetin e Kazakistanit në Astana.

Shërbimet tona kanë përfshirë projektimin, furnizimin dhe instalimine mbarë sistemit elektrik. Ky sistem ka kërkuar gjenerator 254 kVA, dy transformatorë 1250 kVA, si dhe panelet e tensionit të ulët dhe të lartë.

Viti 2001