Aerporti ndërkombëtar Astana – Kazakistan

Komtel ka ofruar Shërbime të këshillimit në inxhinieri elektrike si dhe ka qenë kontraktues turnkey në projektin e aeroportit ndërkombëtar Astana në Kazakistan. Projekti ka përfshirë Furnizimin, asemblimin, instalimin dhe komisionimin e:

Një gjeneratori 250 kVA ,

Dy transformatorëve 1000 kVA,

Paneleve të tensionit të mesëm dhe të ulët,

UPS, Sistemit të alarmit, Ndriçimit

Projekti është realizuar gjatë vitit 2000