Integrimi i interkonekcionit Kosovë – Shqipëri

Projekti përfshin:

  • Integrimin e nënstacioneve të operatorit shqiptar të transmisionit (OST) në sistemin SCADA EMS të KOSTT-it
  • Integrimin e nënstacioneve të operatorit kosovar të transmisionit (KOSTT) në SCADA EMS të OST-së
  • Integrimi i nënstacioneve në Shqipëri në qendrën kontrolluese të emergjencave të OST-së

Partner: Alstom France

2015 – vazhdon