Ndërrimi i mbrojtjes rele dhe SCS në NS 110kV Prishtina 1

Komtel në partneritet me kompaninë Kon?ar ka implementuar ndërrimin e njësive të mbrojtjes dhe kontrollit të kyçjeve 110kV në Nënstacionin Prishtina 1. Projekti ka përfshirë projektimin, manufakturimin, testimin, leverimin, ndërtimin dhe konfigurimin e sistemit të kontrollit dhe mbrojtjes.

Aktivitetet e Komtelit kanë përfshirë montimin e paneleve dhe pajisjeve të mbrojtjes, kabllimin e dhomës së mbrojtjes dhe në fushën e relevesi dhe punët e instalimit elektrik për interkoneksionin e pajisjeve të leveruara.

Viti 2009