Projekte të data qendrave

Data Qendrat (Qendrat e të dhënave)

Komtel ofron dizajnin, furnizimin dhe implementimin e Data Qendrave:

Projektet e implementuara:

Data Qendra e BESA Security në Prishtinë, Kosovë (2015 – 2016) ka përfshirë:

 • Furnizimin, instalimin dhe konfigurimin e serverëve dhe data storage-ve,
 • Furnizimin, instalimin dhe konfigurimin e Softuerit Sistemor dhe Virtualizimin,
 • Furnizimin, instalimin dhe konfigurimin e Firewall-ëve, Router-ëve dhe Switch-ëve,
 • Furnizimin, asemblimin dhe instalimin e rack-ëve,
 • Furnizimmin dhe instalimin e rrjetës pasive LAN/WAN,
 • Furnizimi, instalimi dhe konfigurimi i sistemit rezerv të energjisë (UPS),
 • Furnizimi, instalimi dhe konfigurimi i HVAC (Sistemit të ventilimit, nxemjes dhe ajrit të kondicionuar),
 • Furnizimi dhe montimi i dyshemesë së dyfishtë.

Data Qendra e IMK Fabrika e Gypave në Ferizaj, Kosovë (2015 – 2016) ka përfshirë:

 • Furnizimin, instalimin dhe konfigurimin e serverëve dhe data storage-ve,
 • Furnizimin, instalimin dhe konfigurimin e Softuerit Sistemor dhe Virtualizimin,
 • Furnizimin, instalimin dhe konfigurimin e Firewall-ëve, Router-ëve dhe Switch-ëve,
 • Furnizimin, asemblimin dhe instalimin e rack-ëve, instalimin e rrjetës LAN/WAN,
 • Furnizimi, instalimi dhe konfigurimi i sistemit rezervë të energjisë (Gjeneratorët dhe UPS-at),
 • Furnizimi, instalimi dhe konfigurimi i sistemit tl kontrollit të qasjes, videovëzhgimit (CCTV), alarmit kundër vjedhjes.

Data Qendrat e KOSTT SCADA (Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut – KOSTT):

 1. Qendra Kryesore e Kontrollit (KCS) në ndërtesën e drejtorisë së KOSTT në Prishtinë, Kosovë dhe
 2. Qendra Emergjente e Kontrollit (EKCS) në ndërtesën e NS Kosova B në Kastriot, Kosovë

Projekt i implementuar në partneritet me ALSTOM (ish AREVA T&D, Francë) gjatë 2010 – 2011. Fushëveprimi i Komtel ka përfshirë:

 • Furnizimin, instalimin dhe konfigurimin e serverëve dhe data storage-ve,
 • Furnizimin, instalimin dhe konfigurimin e Softuerit Sistemor dhe Virtualizimin,
 • Furnizimin, instalimin dhe konfigurimin e Firewall-ëve, Router-ëve dhe Switch-ëve,
 • Furnizimin, asemblimin dhe instalimin e rack-ëve,
 • Furnizimmin dhe instalimin e rrjetës pasive LAN/WAN,
 • Furnizimi, instalimi dhe konfigurimi i sistemit të shpërndarjes së energjisë dhe burimeve rezervë të energjisë (Gjeneratorët dhe UPS-at),
 • Furnizimi, instalimi dhe konfigurimi i HVAC (Sistemit të ventilimit, nxemjes dhe ajrit të kondicionuar)
 • Furnizimi, instalimi dhe konfigurimi i Sistemit të kontrollit të qasjes.

Data Qendra e Gjykatës Kushtetuese të Kosovës (2010 – 2011) ka përfshirë:

 • Furnizimin, instalimin dhe konfigurimin e serverëve dhe data storage-ve,
 • Furnizimin, instalimin dhe konfigurimin e Softuerit Sistemor dhe Virtualizimin,
 • Furnizimin, instalimin dhe konfigurimin e Firewall-ëve, Router-ëve dhe Switch-ëve,
 • Furnizimin, asemblimin dhe instalimin e rack-ëve,
 • Furnizimmin dhe instalimin e rrjetës pasive LAN/WAN,
 • Furnizimi, instalimi dhe konfigurimi burimeve rezervë të energjisë (UPS),
 • Furnizimi, instalimi dhe konfigurimi i HVAC (Sistemit të ventilimit, nxemjes dhe ajrit të kondicionuar)
 • Furnizimi, instalimi dhe konfigurimi i Sistemit të kontrollit të qasjes.
 • Furnizimi dhe montimi i dyshemesë së dyfishtë.