Softueri i sistemit AMR dhe telekomunikimi në KEK

Komteli ka bërë implementimin e Sistemit për Leximin Automatik të Njehsorëve (Automatic Meter Reading – AMR) për Korporatën Energjetike e Kosovës (KEK), të bazuar në Softuerin “Advance” të Landis + Gyr, si dhe dizajnin, instalimmin, testimin dhe lëshimin në punë të Sistemit telekomunikues të AMR-s së KEK.

Viti: 2011