Projekte të evidencës së pranisë në punë

Implementimi i integruar i kontrollit të qasjes dhe përcjelljes së kohës për Radio Televizionin e Kosovës (RTK), 2016

Implementimi i integruar i kontrollit të qasjes dhe përcjelljes së kohës TOF për Ministrinë e Administratës Publike (MAP), 2006

Implementimi i integruar i kontrollit të qasjes dhe përcjelljes së kohës për Korporatën Energjetike të Kosovës (KEK), Kosova A, Kosova B dhe Përpunimin e thëngjillit, 2007

Implementimi i integruar i kontrollit të qasjes dhe përcjelljes së kohës për Ndërtesën Administrative të Korporatës Energjetike të Kosovës (KEK), 2005

Implementimi i integruar i kontrollit të qasjes dhe përcjelljes së kohës për zyren e KPMG në Prishtinë,

Ambasada Italiane në Prishtinë,

Swiss Diamond Hotel Prishtinë