Portalet e bazuara në MS Sharepoint

Projektet e implementuara nga Komtel bazuar në MS Sharepoint teknologjinë

Zhvillimi i e-portalit shtetëror të Kosovës, 2008

Zhvillimi i moduleve shtesë për shërbime elektronike, 2009

Avansimi i e-portalit, 2010