MS 181

Një motosharrë e lehtë dhe me vibrime të vogla. Me karakteristika të ndryshme si: sistemi jetëgjate i filtrimit të ajrit, Sistemi i Antivibrimit. I shquar për prerjen e drunjve për djegie, për ndërtimtari dhe për prerjen e lisave të vegjël. Deri në 20% më pak shpenzime të karburantit dhe deri në 70 % më pak emetime të dyoksidit të karbonit në krahasim me modelin tjetër që nuk e përdor teknologjinë 2-MIX

Të dhënat teknike

Gjatësia e sharrës 31,8 cm³
Fuqia 1,5/2kW/bhp
Pesha 4,3 kg
Power-to-weight ratio 2,9 kg/kW
Sound pressure level 100 dB(A)
Sound power level 112 dB(A)
Vibration level left/right 3,5/3 m/s²
Saw chain pitch 3/8″P
STIHL Oilomatic saw chain type Picco Micro Mini 3 (PMM3)